Fan-Chi's Students
Current

Santiago Rabade

Konstantinos Gkogkas

Qicheng Zeng

Cheng-Nan Liu

Gabriela Zaldivar Andrade


Graduated

Eli Workman (MS, 2016)

Yadong Wang (PhD, 2019)

Sin-Mei Wu (PhD, 2020)

Elizabeth Berg(PhD, 2021)

group picture

Taken 7/23/2018 at UU with Yadong, Elizabeth, and Sin-Mei in the front.

group picture

Taken 8/19/2020 during the Zoom meeting.